Kategori Maklum Balas

Permohonan


1. Pastikan anda telah menghantar permohonan fail cukai melalui aplikasi e-Daftar sebelum mengisi Borang Maklumbalas ini.
2. Dokumen bagi tujuan permohonan no. cukai pendapatan juga boleh dimuat naik melalui aplikasi e-Daftar menggunakan no. permohonan yang telah diberi semasa menghantar Borang Pendaftaran Online e-Daftar.
3. Sila sertakan salinan dokumen berikut mengikut kategori pemohon:
  i. Individu warganegara Malaysia: Mykad/Kad Polis/Kad Tentera .
  ii. Individu bukan warganegara Malaysia: Pasport.
  iii. Individu warganegara atau bukan warganegara Malaysia menjalankan perniagaan : Mykad/Kad Polis/Kad Tentera/pasport dan perakuan pendaftaran perniagaan.
  iv. Pendaftaran Fail Syarikat: Sijil Perakuan Pemerbadanan Syarikat dan Superform & particulars of director/officer .
  v. Pendaftaran Fail Perkongsian : Perakuan Pendaftaran Borang D (Kaedah 13) dan Maklumat Perniagaan dan Senarai Ahli Kongsi
  vi. Pendaftaran Fail Perkongsian Liabiliti Terhad (PLT) : Perakuan Pendaftaran Seksyen 11(4) dan Business Information and List of Partners
Permohonan tanpa dokumen sokongan yang lengkap tidak dapat diproses.
4. Pastikan fail dimuat naik mengikut spesifikasi berikut:
  i. Format : *.pdf.
  ii. Saiz : 2 MB sahaja.
  iii. Label : Alphanumerik sahaja (a-z, A-Z dan 0-9).

Seterusnya

Pertanyaan berkaitan permohonan bayaran balik cukai terlebih bayar atau semakan status bayaran balik cukai.

Bagi pembayar cukai individu, semakan status bayaran balik juga boleh dibuat melalui MyTax. Klik di sini untuk ke Portal MyTax.

Seterusnya

Pastikan anda telah mempunyai nombor majikan dan mendaftar di aplikasi e-PCB / e-Data PCB sebelum mengisi borang Maklum Balas ini.
1. Sila sertakan surat kuasa menggunakan kepala surat syarikat dan ditandatangani oleh pengarah.
Permohonan reset kata laluan yang tidak disertakan dengan dokumen sokongan atau disertakan dengan dokumen tidak lengkap dan tidak jelas boleh menyebabkan permohonan gagal diproses atau lewat diproses.
  Pastikan fail dimuat naik mengikut spesikifasi berikut:
  i. Format : *.pdf.
  ii. Saiz : 2 MB sahaja.
  iii. Label : Alphanumerik sahaja (a-z, A-Z dan 0-9).

Seterusnya

1. Sila maklum, anda juga boleh membuat pindaan butiran berikut melalui aplikasi e-Kemaskini di Portal MyTax. Sila log masuk menggunakan ID e-Filing anda :
  i. Nombor telefon. ii. Alamat e-mel.
  iii. Alamat surat-menyurat . iv. Alamat kediaman.
  v. Alamat premis perniagaan.
2. Jika anda ingin membuat permohonan pengemaskinian maklumat melalui e-mel, sila sertakan salinan dokumen berikut :
  i. Individu : Mykad /Kad Polis /Kad Tentera /Pasport .
  ii. Syarikat /Majikan : Borang 13 atau Perakuan Pendaftaran Pertukaran Nama oleh Badan Kawal Selia. (Bagi kemaskini atau pertukaran nama)
  iii. Borang CP600B yang lengkap diisi.
  iv. Dokumen sokongan lain yang berkaitan (jika ada).
Permohonan kemaskini butiran yang tidak disertakan dengan dokumen sokongan atau dokumen sokongan tidak lengkap dan tidak jelas boleh menyebabkan permohonan tidak dapat diproses atau lewat diproses.
3. Pastikan fail dimuat naik mengikut spesifikasi berikut:
  i. Format : *.jpg, *.png, *.gif, dan *.pdf.
  ii. Saiz : 2 MB sahaja.
  iii. Label : Alphanumerik sahaja (a-z, A-Z dan 0-9).

Seterusnya

Permohonan nombor PIN e-filing hanya boleh dibuat sekiranya anda sudah mempunyai nombor cukai. Anda boleh membuat semakan nombor cukai di sini. Sekiranya anda tiada nombor cukai, sila layari https://edaftar.hasil.gov.my untuk pendaftaran.

Prosedur permohonan nombor PIN melalui Borang Maklumbalas Pelanggan adalah seperti berikut :
1. Nombor PIN Sijil Digital Individu
  Dokumen berikut perlu dilampirkan semasa permohonan :
  i. Salinan kad pengenalan /passport pemohon; dan
  ii. Borang CP55D
  Sekiranya terdapat perubahan di dalam maklumat peribadi (Contoh : Alamat surat menyurat, no. telefon dan lain-lain), sila sertakan bersama dokumen berikut :
  i. Borang CP600B
2. Nombor PIN Sijil Digital Organisasi (SeFO)
  Dokumen berikut perlu dilampirkan semasa permohonan :
  i. Borang CP55B; dan
  ii. Dokumen sokongan. Klik disini untuk dapatkan senarai dokumen mengikut jenis organisasi.
  Pembatalan kuasa pengarah organisasi dalam e-Filing Organisasi perlu disertakan dengan dokumen berikut :
  i. Borang CP55C
3. Nombor PIN Sijil Digital Pentadbir (SeFP)
  Dokumen berikut perlu dilampirkan semasa permohonan :
  i. Borang CP55E; dan
  ii. Dokumen sokongan. Klik disini untuk dapatkan senarai dokumen yang perlu dilampirkan.
4. Nombor PIN e-Filing Firma Ejen Cukai (TAeF)
  i. Borang CP55A; dan
  ii. Salinan kad pengenalan /passport wakil (pentadbir sistem)
5. Sila pastikan fail-fail yang dimuat naik mengikut spesifikasi berikut :
  i. Format : *.pdf
  ii. Saiz : 2 MB sahaja
  iii. Label : Alphanumerik sahaja (a-z, A-Z dan 0-9)
6. Permohonan yang tidak disertakan dengan dokumen yang lengkap boleh menyebabkan ianya tidak akan diproses.

Seterusnya