Kategori Maklum Balas

Permohonan


A. Pendaftaran Fail Cukai Pendapatan;
  i. Pembayar Cukai Individu
    Permohonan boleh dikemukakan menggunakan borang pendaftaran manual dengan memuat naik dokumen mengikut kategori pemohon;
    a. Pendaftaran Fail Individu Warganegara Malaysia:
      1. Borang CP600 yang telah dilengkapkan
2. Salinan Mykad/Kad Polis/Kad Tentera
    b. Pendaftaran Fail Individu bukan Warganegara Malaysia :
      1. Borang CP600 yang telah dilengkapkan
2. Salinan Pasport.
    c. Pendaftaran Fail Individu warganegara atau bukan warganegara Malaysia menjalankan perniagaan :
      1. Borang CP600 yang telah dilengkapkan
2. Salinan Mykad/Kad Polis/Kad Tentera/Pasport
3. Perakuan pendaftaran perniagaan.
  ii. Pembayar Cukai Selain Individu
    e-Daftar adalah aplikasi permohonan fail cukai pendapatan untuk pembayar cukai baharu mendapatkan nombor cukai pendapatan
    Pastikan anda telah menghantar permohonan pendaftaran fail cukai pendapatan melalui aplikasi e-Daftar sebelum mengisi Borang Maklumbalas ini.
    Pengemukaan dokumen bagi tujuan pendaftaran fail cukai pendapatan juga boleh dimuat naik melalui aplikasi e-Daftar menggunakan no. permohonan yang telah diberi selepas menghantar Borang Pendaftaran.
    a. Pendaftaran Fail Syarikat:
      1. Sijil Perakuan Pemerbadanan Syarikat
2. Superform & particulars of director/officer .
    b. Pendaftaran Fail Perkongsian:
      1. Perakuan Pendaftaran Borang D (Kaedah 13)
2. Maklumat Perniagaan  dan Senarai Ahli Kongsi
    c. Pendaftaran Fail Perkongsian Liabiliti Terhad (PLT)
      1. Perakuan Pendaftaran Seksyen 11(4)
2. Business Information and List of Partners
B.  Permohonan tanpa dokumen sokongan yang lengkap tidak dapat diproses.
C. Pastikan fail dimuat naik mengikut spesifikasi berikut:
  i. Format : *.jpg,*.png,*.gif, dan *.pdf.
  ii. Saiz : 2 MB sahaja.
  iii. Nama Fail : Alphanumerik sahaja (a-z, A-Z dan 0-9).

Seterusnya

Pertanyaan berkaitan permohonan bayaran balik cukai terlebih bayar atau semakan status bayaran balik cukai.

Bagi pembayar cukai individu, semakan status bayaran balik juga boleh dibuat melalui MyTax. Klik di sini untuk ke Portal MyTax.

Seterusnya

Pastikan anda telah mempunyai nombor majikan dan mendaftar di aplikasi e-PCB / e-Data PCB sebelum mengisi borang Maklum Balas ini.
1. Sila sertakan surat kuasa menggunakan kepala surat syarikat dan ditandatangani oleh pengarah.
Permohonan reset kata laluan yang tidak disertakan dengan dokumen sokongan atau disertakan dengan dokumen tidak lengkap dan tidak jelas boleh menyebabkan permohonan gagal diproses atau lewat diproses.
  Pastikan fail dimuat naik mengikut spesikifasi berikut:
  i. Format : *.pdf.
  ii. Saiz : 2 MB sahaja.
  iii. Label : Alphanumerik sahaja (a-z, A-Z dan 0-9).

Seterusnya

1. Sila maklum, anda juga boleh membuat pindaan butiran berikut melalui aplikasi e-Kemaskini di Portal MyTax. Sila log masuk menggunakan ID e-Filing anda :
  i. Nombor telefon. ii. Alamat e-mel.
  iii. Alamat surat-menyurat . iv. Alamat kediaman.
  v. Alamat premis perniagaan.
2. Jika anda ingin membuat permohonan pengemaskinian maklumat melalui e-mel, sila sertakan salinan dokumen berikut :
  i. Individu : Mykad /Kad Polis /Kad Tentera /Pasport .
  ii. Syarikat /Majikan : Borang 13 atau Perakuan Pendaftaran Pertukaran Nama oleh Badan Kawal Selia. (Bagi kemaskini atau pertukaran nama)
  iii. Borang CP600B yang lengkap diisi.
  iv. Dokumen sokongan lain yang berkaitan (jika ada).
Permohonan kemaskini butiran yang tidak disertakan dengan dokumen sokongan atau dokumen sokongan tidak lengkap dan tidak jelas boleh menyebabkan permohonan tidak dapat diproses atau lewat diproses.
3. Pastikan fail dimuat naik mengikut spesifikasi berikut:
  i. Format : *.jpg, *.png, *.gif, dan *.pdf.
  ii. Saiz : 2 MB sahaja.
  iii. Label : Alphanumerik sahaja (a-z, A-Z dan 0-9).

Seterusnya

Permohonan nombor PIN e-filing hanya boleh dibuat sekiranya anda sudah mempunyai nombor cukai. Anda boleh membuat semakan nombor cukai di sini. Sekiranya anda tiada nombor cukai, sila layari https://edaftar.hasil.gov.my untuk pendaftaran.

Prosedur permohonan nombor PIN melalui Borang Maklumbalas Pelanggan adalah seperti berikut :
1. Nombor PIN Sijil Digital Individu
  Dokumen berikut perlu dilampirkan semasa permohonan :
  i. Salinan kad pengenalan /passport pemohon; dan
  ii. Borang CP55D
  Sekiranya terdapat perubahan di dalam maklumat peribadi (Contoh : Alamat surat menyurat, no. telefon dan lain-lain), sila sertakan bersama dokumen berikut :
  i. Borang CP600B
2. Nombor PIN Sijil Digital Organisasi (SeFO)
  Dokumen berikut perlu dilampirkan semasa permohonan :
  i. Borang CP55B; dan
  ii. Dokumen sokongan. Klik disini untuk dapatkan senarai dokumen mengikut jenis organisasi.
  Pembatalan kuasa pengarah organisasi dalam e-Filing Organisasi perlu disertakan dengan dokumen berikut :
  i. Borang CP55C
3. Nombor PIN Sijil Digital Pentadbir (SeFP)
  Dokumen berikut perlu dilampirkan semasa permohonan :
  i. Borang CP55E; dan
  ii. Dokumen sokongan. Klik disini untuk dapatkan senarai dokumen yang perlu dilampirkan.
4. Nombor PIN e-Filing Firma Ejen Cukai (TAeF)
  i. Borang CP55A; dan
  ii. Salinan kad pengenalan /passport wakil (pentadbir sistem)
5. Sila pastikan fail-fail yang dimuat naik mengikut spesifikasi berikut :
  i. Format : *.pdf, *.jpg, *.jpeg, *.png, *.doc, *.docx, *.xls, *.xlsx
  ii. Saiz : 5 MB sahaja
  iii. Label : Alphanumerik sahaja (a-z, A-Z dan 0-9)
6. Permohonan yang tidak disertakan dengan dokumen yang lengkap boleh menyebabkan ianya tidak akan diproses.

Seterusnya

Nota: Permohonan daripada Majikan perlu menggunakan sistem e-SPC dengan log masuk ke MyTax.
 
1. Pengenalan
    i. Surat penyelesaian cukai (SPC) individu merupakan perakuan yang dikeluarkan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM) kepada majikan berkaitan hal-ehwal cukai pendapatan pekerja yang akan berhenti kerja / bersara / meninggal dunia atau hendak meninggalkan Malaysia.
    ii. Majikan kerajaan atau swasta hendaklah membuat permohonan SPC kepada Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri (KPHDN) sekiranya pekerja akan berhenti kerja / bersara / meninggal dunia atau hendak meninggalkan Malaysia
2. Permohonan SPC
  Permohonan hendaklah dibuat oleh majikan kepada KPHDN tidak kurang dari satu bulan sebelum tarikh pemberhentian pekerja / bersara atau pekerja dijangka meninggalkan Malaysia:
    i. Borang permohonan perlu dilampirkan
    CP21 - Pemberitahuan Oleh Majikan Bagi Pekerja Yang Hendak Meninggalkan Malaysia
    CP22A - Pemberitahuan Pemberhentian Kerja (Swasta)
    CP22B - Pemberitahuan Pemberhentian Kerja (Agensi Kerajaan)
    ii. Dokumen tambahan adalah seperti berikut (CP21, CP22A dan CP22B) :
    • Borang nyata dan salinan borang EA / EC bagi tahun-tahun taksiran sehingga tahun taksiran terkini, jika belum dikemukakan
    • Salinan Passport yang disahkan (CP21 sahaja)
    • Jadual masuk dan keluar dari Malaysia (CP21 sahaja)

Seterusnya