Kategori Maklum Balas

Permohonan


1. Pastikan anda telah menghantar permohonan fail cukai melalui aplikasi e-Daftar sebelum mengisi Borang Maklumbalas ini.
2. Dokumen bagi tujuan permohonan no. cukai pendapatan juga boleh dimuat naik melalui aplikasi e-Daftar menggunakan no. permohonan yang telah diberi semasa menghantar Borang Pendaftaran Online e-Daftar.
3. Sila sertakan salinan dokumen berikut mengikut kategori pemohon:
  i. Individu warganegara Malaysia: Mykad/Kad Polis/Kad Tentera .
  ii. Individu bukan warganegara Malaysia: Pasport.
  iii. Individu warganegara  atau bukan warganegara Malaysia menjalankan perniagaan : Mykad/Kad Polis/Kad Tentera/pasport dan perakuan pendaftaran perniagaan.
  iv. Syarikat: Sijil Perakuan Pemerbadanan Syarikat dan Superform & particulars of director/officer .
Permohonan tanpa dokumen sokongan yang lengkap tidak dapat diproses.
4. Pastikan fail dimuat naik mengikut spesifikasi berikut:
  i. Format : *.pdf.
  ii. Saiz : 2 MB sahaja.
  iii. Label : Alphanumerik sahaja (a-z, A-Z dan 0-9).

Seterusnya

Maklum balas yang dipilih, pertanyaan tentang permohonan dan semakan status bayaran balik cukai.

Seterusnya

Pastikan anda telah mempunyai nombor majikan dan mendaftar di aplikasi e-PCB / e-Data PCB sebelum mengisi borang Maklum Balas ini.
1. Sila sertakan surat kuasa menggunakan kepala surat syarikat dan ditandatangani oleh pengarah.
Permohonan reset kata laluan yang tidak disertakan dengan dokumen sokongan atau disertakan dengan dokumen tidak lengkap dan tidak jelas boleh menyebabkan permohonan gagal diproses atau lewat diproses.
  Pastikan fail dimuat naik mengikut spesikifasi berikut:
  i. Format : *.pdf.
  ii. Saiz : 2 MB sahaja.
  iii. Label : Alphanumerik sahaja (a-z, A-Z dan 0-9).

Seterusnya

1. Sila maklum, anda juga boleh membuat pindaan butiran berikut melalui aplikasi e-Kemaskini. Sila log masuk menggunakan ID e-Filing anda :
  i. Nombor telefon. ii. Alamat e-mel.
  iii. Alamat surat-menyurat . iv. Alamat kediaman.
  v. Alamat premis perniagaan.
2. Sila sertakan salinan dokumen berikut :
  i. Individu : Mykad /Kad Polis /Kad Tentera /Pasport .
  ii. Syarikat /Majikan : Borang 13 atau Perakuan Pendaftaran Pertukaran Nama oleh Badan Kawal Selia.
  iii. Borang CP600B yang lengkap diisi.
  iv. Dokumen sokongan lain yang berkaitan (jika ada).
Permohonan kemaskini butiran yang tidak disertakan dengan dokumen sokongan atau disertakan dengan dokumen tidak lengkap dan tidak jelas boleh menyebabkan permohonan gagal diproses atau lewat diproses.
3. Pastikan fail dimuat naik mengikut spesifikasi berikut:
  i. Format : *.jpg, *.png, *.gif, dan *.pdf.
  ii. Saiz : 2 MB sahaja.
  iii. Label : Alphanumerik sahaja (a-z, A-Z dan 0-9).

Seterusnya

Bagi kes-kes segera permohonan PIN untuk mengemukakan Borang Nyata Cukai Pendapatan, anda boleh hadir ke mana-mana cawangan Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia yang berhampiran.

1. Nombor Pin Sijil Digital Individu
  Dokumen berikut perlu dilampirkan semasa permohonan :
  i. Borang CP55D
  ii. Salinan kad pengenalan /passport pemohon
  Sekiranya terdapat perubahan di dalam maklumat peribadi (Contoh : Alamat surat menyurat, no. telefon dan lain-lain), sila sertakan bersama dokumen berikut :
  i. Borang CP600B
2. Nombor Pin Sijil Digital Organisasi (SeFO)
  Dokumen berikut perlu dilampirkan semasa permohonan :
  i. Borang CP55B
  ii. Dokumen sokongan. Klik disini untuk dapatkan senarai dokumen mengikut jenis organisasi.
3. Nombor Pin Sijil Digital Pentadbir (SeFP)
  Dokumen berikut perlu dilampirkan semasa permohonan :
  i. Borang CP55E
  ii. Dokumen sokongan. Klik disini untuk dapatkan senarai dokumen yang perlu dilampirkan.
4. Nombor Pin e-Filing Firma Ejen Cukai (TAeF)
  i. Borang CP55A
  ii. Salinan kad pengenalan /passport wakil (pentadbir sistem)
5. Sila pastikan fail-fail yang dimuat naik mengikut spesifikasi berikut :
  i. Format : *.pdf
  ii. Saiz : 2 MB sahaja
  iii. Label : Alphanumerik sahaja (a-z, A-Z dan 0-9)
6. Permohonan yang tidak disertakan dengan dokumen yang lengkap boleh menyebabkan ianya tidak akan diproses.

Seterusnya