Feedback Category

Pertanyaan ezHasil


Sila maklum, kategori pertanyaan e-Filing adalah merujuk kepada pertanyaan-pertanyaan berhubung dengan isu-isu percukaian dan permasalahan pengisian Borang e-Filing.

 

Next

Sila maklum, kategori pertanyaan e-Kemaskini adalah merujuk kepada pertanyaan dan permasalahan dalam penggunaan aplikasi tersebut.

Jika anda ingin mengemaskini maklumat profil diri/syarikat atau maklumat pelepasan; sila layari https://ez.hasil.gov.my.

Next

Sila maklum, kategori pertanyaan e-Lejar adalah merujuk kepada sebarang pertanyaan dan permasalahan dalam pengunaan aplikasi tersebut.

Jika anda ingin menyemak lejar anda; sila layari https://ez.hasil.gov.my.

Next

Sila maklum. Kategori pertanyaan e-PCB/e-Data PCB/Kalkulator PCB/e-CP39 adalah merujuk kepada sebarang pertanyaan dan permasalahan dalam penggunaan aplikasi tersebut.
 

 

Next

Kategori pertanyaan e-Bayaran/ByrHasil adalah merujuk kepada sebarang pertanyaan dan permasalahan dalam penggunaan aplikasi tersebut.

Next

Sila maklum, kategori pertanyaan e-Filing adalah merujuk kepada pertanyaan-pertanyaan berhubung dengan isu-isu percukaian dan permasalahan pengisian Borang e-Filing.

 

Next

Kategori pertanyaan e-Filing Syarikat/Organisasi (OeF) adalah merujuk kepada sebarang pertanyaan dan permasalahan dalam penggunaan aplikasi tersebut.

 

 

Next

Kategori pertanyaan e-SPC adalah merujuk kepada sebarang pertanyaan dan permasalahan dalam penggunaan aplikasi tersebut

Next

Kategori pertanyaan STAMPS / DIGITAL FRANKING SYSTEM 2.0 adalah merujuk kepada sebarang pertanyaan dan permasalahan dalam penggunaan aplikasi tersebut.

Next

Kategori pertanyaan e-Daftar adalah merujuk kepada sebarang pertanyaan dan permasalahan dalam penggunaan aplikasi tersebut.

Next

Untuk pertanyaan bagi lain-lain perkhidmatan EzHasil selain yang disenaraikan.

Next