Feedback Category

Pertanyaan EzHasil/MyTax


Sila maklum, kategori pertanyaan e-Filing adalah merujuk kepada pertanyaan-pertanyaan berhubung dengan isu-isu percukaian dan permasalahan pengisian Borang e-Filing.

 

Next

Sila maklum, kategori pertanyaan e-Kemaskini adalah merujuk kepada pertanyaan dan permasalahan dalam penggunaan aplikasi tersebut.

Jika anda ingin mengemaskini maklumat profil diri/syarikat atau maklumat pelepasan; sila layari https://mytax.hasil.gov.my.


 

Next

Sila maklum, kategori pertanyaan e-Lejar adalah merujuk kepada sebarang pertanyaan dan permasalahan dalam pengunaan aplikasi tersebut.

Jika anda ingin menyemak lejar anda; sila layari https://mytax.hasil.gov.my. 

 

Next

Sila maklum. Kategori pertanyaan e-PCB/e-Data PCB/Kalkulator PCB/e-CP39 adalah merujuk kepada sebarang pertanyaan dan permasalahan dalam penggunaan aplikasi tersebut.
 

 

Next

Kategori pertanyaan e-Bayaran/ByrHasil adalah merujuk kepada sebarang pertanyaan dan permasalahan dalam penggunaan aplikasi tersebut.

Next

Sila maklum, kategori pertanyaan e-Filing adalah merujuk kepada pertanyaan-pertanyaan berhubung dengan isu-isu percukaian dan permasalahan pengisian Borang e-Filing.

 

Next

Kategori pertanyaan e-Filing Syarikat/Organisasi (OeF) adalah merujuk kepada sebarang pertanyaan dan permasalahan dalam penggunaan aplikasi tersebut.

 

 

Next

Ketegori ini adalah merujuk kepada pertanyaan atau permasalahan yang dihadapi semasa pengunaan Sistem Surat Penyelesaian Cukai (e-SPC).  e-SPC membolehkan majikan menghantar Borang CP22A/ CP22B dan Borang CP21 secara dalam talian.
 
Untuk makluman, pengemukaan Borang manual CP21, CP22, CP22A dan CP22B TIDAK DIBENARKAN dibuat melalui e-mel atau Borang Maklumbalas Pelanggan. Borang berkaitan perlu dihantar ke Cawangan LHDNM.

 

Next

Kategori pertanyaan STAMPS / DIGITAL FRANKING SYSTEM 2.0 adalah merujuk kepada sebarang pertanyaan dan permasalahan dalam penggunaan aplikasi tersebut.

Next

Kategori pertanyaan e-Daftar adalah merujuk kepada sebarang pertanyaan dan permasalahan dalam penggunaan aplikasi tersebut.

Pengemukaan dokumen e-Daftar perlu dibuat menggunakan kategori Permohonan > Dokumen Bagi Tujuan e-Daftar. Klik di sini untuk kategori tersebut.

Next

Untuk pertanyaan bagi lain-lain perkhidmatan EzHasil selain yang disenaraikan.

Next

Ketegori Malaysian Income Tax Reporting System (MITRS) adalah merujuk kepada sebarang pertanyaan dan permasalahan dalam pengunaan aplikasi tersebut.

Next