Feedback Category

Pertanyaan


Pertanyaan berkaitan percukaian individu yang mempunyai pendapatan selain perniagaan dan perkongsian. Pertanyaan meliputi isu-isu percukaian seperti pendapatan dan pelepasan individu, notis taksiran dan lain-lain tetapi tidak termasuk pertanyaan berkaitan pungutan.

Next

Pertanyaan berkaitan percukaian individu yang mempunyai pendapatan daripada punca perniagaan persendirian atau perkongsian. Pertanyaan meliputi isu-isu percukaian seperti pendapatan dan pelepasan individu, notis taksiran dan lain-lain tetapi tidak termasuk pertanyaan berkaitan pungutan.

Next

Pertanyaan isu-isu percukaian yang berkaitan dengan majikan seperti tanggungjawab majikan, potongan cukai berjadual (PCB) dan lain-lain.
 
Untuk makluman, pengemukaan Borang manual CP21, CP22, CP22A dan CP22B TIDAK DIBENARKAN dibuat melalui e-mel atau Borang Maklumbalas Pelanggan. Borang berkaitan perlu dihantar ke Cawangan LHDNM.

Next

Pertanyaan selain daripada percukaian individu seperti percukaian syarikat, koperasi, pertubuhan dan lain-lain kategori pembayar cukai. Pertanyaan meliputi isu-isu percukaian seperti pendapatan atau perbelanjaan, notis taksiran dan lain-lain tetapi tidak termasuk pertanyaan berkaitan pungutan.

Next

Pertanyaan berkaitan pelupusan harta tanah atau saham dalam syarikat harta tanah, pembayaran dan lain-lain perkara berkenaan Cukai Keuntungan Harta Tanah (CKHT)
 

Next

Maklum balas yang dipilih, pertanyaan tentang duti setem.

Next

Pertanyaan berkaitan isu-isu pungutan seperti pembayaran, tunggakan cukai, sekatan perjalanan, kedudukan akaun, bayaran ansuran dan lain-lain kecuali bayaran balik. Untuk pertanyaan bayaran balik, sila klik di sini

Next

Maklum balas yang dipilih, pertanyaan tentang bukan pemastautin.

Next

Pertanyaan berkaitan pembayaran cukai pegangan. Klik di sini untuk maklumat berkaitan cukai pegangan

Next

Maklum balas yang dipilih, pertanyaan tentang lain-lain jenis percukaian.

Next