Feedback Category

Aduan


Maklumkan kepada kami sebarang aduan mengenai kelewatan / tiada tindakan yang diambil.

Next

Maklumkan kepada kami sebarang aduan mengenai kualiti perkhidmatan yang tidak memuaskan.

Next

Maklumkan kepada kami sebarang aduan mengenai tindakan tidak adil yang dialami.

Next

Maklumkan kepada kami lain-lain aduan selain yang tersenarai.

Next